B2B

Paketi storitev pravnega svetovanja za podjetja

Odvetniške storitve obračunavamo v skladu z veljavno Odvetniško tarifo. Storitve svetovanja obračunavamo skladno z naslednjimi paketi:

OSNOVNI PAKET
Vsebuje pravno storitev svetovanja preko telefona ali aplikacije zoom v okviru terminov, določenih s strani izvajalca storitve. Navedeno vključuje pregled listin, poslanih preko e-pošte pred izvedbo samega svetovanja in svetovanje ter e-korespondenco, povezano z razčiščevanjem dejstev, potrebnih za sestavo pravnega mnenja.


Cena storitve se obračuna skladno s porabljenim časom in sicer po urni postavki 300,00 EUR + DDV za vsako začeto uro svetovanja.

V kolikor naročnik potrebuje pisno pravno mnenje, ki se nanaša na predmet svetovanja, se le-tega posebej zaračuna v višini 250,00 EUR + DDV.

MALI PAKET
Vsebuje pravno storitev do 10 svetovanj preko telefona ali aplikacije zoom ( v trajanju do 15 minut) v okviru terminov, določenih s strani izvajalca storitve. Navedeno vključuje pregled listin, poslanih preko e-pošte pred izvedbo samega svetovanja in svetovanje ter e-korespondenco, povezano z razčiščevanjem dejstev, potrebnih za sestavo pravnega mnenja.

Cena storitve se obračuna 1 x mesečno v višini 1000,00 EUR + DDV , pri čemer se sklene pisni dogovor o pravnem svetovanju za obdobje minimalno 36 mesecev.

V kolikor naročnik potrebuje pisno pravno mnenje, ki se nanaša na predmet svetovanja, se le-tega posebej zaračuna v višini 200,00 EUR + DDV.

SREDNJI PAKET
Vsebuje pravno storitev do 20 svetovanj preko telefona ali aplikacije zoom ( v trajanju do 15 minut) v okviru terminov, določenih s strani izvajalca storitve. Navedeno vključuje pregled listin, poslanih preko e-pošte pred izvedbo samega svetovanja in svetovanje ter e-korespondenco, povezano z razčiščevanjem dejstev, potrebnih za sestavo pravnega mnenja.

Cena storitve se obračuna 1 x mesečno v višini 2.500,00 EUR + DDV , za kar se sklene pisni dogovor o pravnem svetovanju za obdobje minimalno 24 mesecev.

V kolikor naročnik potrebuje pisno pravno mnenje, ki se nanaša na predmet svetovanja, se le-tega posebej zaračuna v višini 200,00 EUR + DDV.

VELIKI PAKET
Vsebuje pravno storitev do 25 svetovanj preko telefona ali aplikacije zoom v okviru terminov, določenih s strani izvajalca storitve. Navedeno vključuje pregled listin, poslanih preko e-pošte pred izvedbo samega svetovanja in svetovanje ter e-korespondenco, povezano z razčiščevanjem dejstev, potrebnih za sestavo pravnega mnenja.

Cena storitve se obračuna 1 x mesečno v višini 4.500,00 EUR + DDV , za kar se sklene pisni dogovor o pravnem svetovanju za obdobje minimalno 12 mesecev.

V kolikor naročnik potrebuje pisno pravno mnenje, ki se nanaša na predmet svetovanja, se le-tega posebej zaračuna v višini 200,00 EUR + DDV