B2B

Paketi storitev pravnega svetovanja za podjetja


Storitve obračunavamo skladno z veljavno odvetniško tarifo ( vstavi link s povezavo na odvetniško tarifo). V primeru sklenitve pisnega dogovora s stranko v smeri enega izmed spodnjih paketov se upoštevaje okoliščine vsakega posameznega primera in stranke lahko dogovori dodaten popust na izvedbo storitev, določenih v odvetniški tarifi.

 1. OSNOVNI PAKET
  Vsebuje pravno storitev svetovanja preko telefona ali aplikacije zoom v okviru terminov, določenih s strani izvajalca storitve. Navedeno vključuje pregled listin, poslanih preko e-pošte pred izvedbo samega svetovanja in svetovanje ter e-korespondenco, povezano z razčiščevanjem dejstev, potrebnih za sestavo pravnega mnenja.
  Cena storitve se obračuna skladno s porabljenim časom in sicer po urni postavki 100,00 EUR + DDV za vsako začeto uro svetovanja.
  V kolikor naročnik potrebuje pisno pravno mnenje, ki se nanaša na predmet svetovanja, se le-tega posebej zaračuna v višini 150,00 EUR + DDV.
 2. MALI PAKET
  Vsebuje pravno storitev do 10 svetovanj preko telefona ali aplikacije zoom v okviru terminov, določenih s strani izvajalca storitve. Navedeno vključuje pregled listin, poslanih preko e-pošte pred izvedbo samega svetovanja in svetovanje ter e-korespondenco, povezano z razčiščevanjem dejstev, potrebnih za sestavo pravnega mnenja.
  Cena storitve se obračuna 1 x mesečno v višini 500,00 EUR + DDV , pri čemer se sklene pisni dogovor o pravnem svetovanju za obdobje minimalno 36 mesecev.
  V kolikor naročnik potrebuje pisno pravno mnenje, ki se nanaša na predmet svetovanja, se le-tega posebej zaračuna v višini 130,00 EUR + DDV.
 3. SREDNJI PAKET
  Vsebuje pravno storitev do 20 svetovanj preko telefona ali aplikacije zoom v okviru terminov, določenih s strani izvajalca storitve. Navedeno vključuje pregled listin, poslanih preko e-pošte pred izvedbo samega svetovanja in svetovanje ter e-korespondenco, povezano z razčiščevanjem dejstev, potrebnih za sestavo pravnega mnenja.
  Cena storitve se obračuna 1 x mesečno v višini 800,00 EUR + DDV , za kar se sklene pisni dogovor o pravnem svetovanju za obdobje minimalno 24 mesecev.
  V kolikor naročnik potrebuje pisno pravno mnenje, ki se nanaša na predmet svetovanja, se le-tega posebej zaračuna v višini 130,00 EUR + DDV.
 4. VELIKI PAKET
  Vsebuje pravno storitev do 25 svetovanj preko telefona ali aplikacije zoom v okviru terminov, določenih s strani izvajalca storitve. Navedeno vključuje pregled listin, poslanih preko e-pošte pred izvedbo samega svetovanja in svetovanje ter e-korespondenco, povezano z razčiščevanjem dejstev, potrebnih za sestavo pravnega mnenja.
  Cena storitve se obračuna 1 x mesečno v višini 1.500,00 EUR + DDV , za kar se sklene pisni dogovor o pravnem svetovanju za obdobje minimalno 12 mesecev.
  V kolikor naročnik potrebuje pisno pravno mnenje, ki se nanaša na predmet svetovanja, se le-tega posebej zaračuna v višini 130,00 EUR + DDV.