B2B

Odvetniške storitve (zastopanje) obračunavamo v skladu z veljavno Odvetniško tarifo, pri čemer se s pisnim dogovorom dogovorimo za vrednost ene odvetniške točke 1,50 EUR (+DDV).

Pravno svetovanje zaračunamo 450 EUR (+ DDV) za vsako začeto uro. Poleg tega vam ob vsaki prvi uri svetovanja zaračunamo še 25 EUR (+DDV) za pisarniško podporo in komunikacije.

V kolikor gre za povečan obseg dela ali delo na daljše časovno obdobje vam lahko ponudimo pakete svetovanja, ki jih lahko prilagodimo naravi predvidenega dela/primera:

SREDNJI PAKET
Vsebuje pravno storitev 20 svetovalnih ur preko telefona ali aplikacije zoom v okviru terminov, določenih s strani izvajalca storitve. Navedeno vključuje pregled listin, poslanih preko e-pošte pred izvedbo samega svetovanja in svetovanje ter e-korespondenco, povezano z razčiščevanjem dejstev, potrebnih za sestavo pravnega mnenja.

Cena storitve se obračuna 1 x mesečno v višini 7.000,00 EUR (+ DDV) , za kar se sklene pisni dogovor o pravnem svetovanju za obdobje minimalno 12 mesecev.

Eno pisno pravno mnenje na mesec je vključeno v ceno. Vsako nadaljnje pisno pravno mnenje, ki se nanaša na predmet svetovanja, se zaračuna v višini 350,00 EUR (+ DDV).

Sodni stroški (sodne takse, stroški izdelave mnenj sodnih izvedencev, cenitve ipd.) niso vključeni v ceno.

VELIKI PAKET
Vsebuje pravno storitev stalne pripravljenosti odvetnika, zastopanje v postopkih pred sodišči, v drugih postopkih, sestavljanje pogodb, ostalih listin in svetovanj preko telefona ali aplikacije zoom v okviru terminov, določenih s strani izvajalca storitve. Navedeno vključuje pregled listin, poslanih preko e-pošte pred izvedbo samega svetovanja in svetovanje ter e-korespondenco, povezano z razčiščevanjem dejstev, potrebnih za sestavo pravnega mnenja, pogodbe ali vodenja postopka.

Cena storitve se obračuna 1 x mesečno v višini 25.000,00 EUR (+ DDV) , za kar se sklene pisni dogovor o pravnem svetovanju za obdobje minimalno 6 mesecev.

Prevodi za tujce so vključeni v ceno.
Pravna mnenja so vključena v ceno.
Posvetovanja, ki jih mora odvetnik opraviti s strokovnjaki drugih področij (npr. davčni svetovalci ipd.) so vključena v ceno.
Redna tedenska poročila so vključena v ceno.

Sodni stroški (sodne takse, stroški izdelave mnenj sodnih izvedencev, cenitve ipd.) niso vključeni v ceno.