B2B

Odvetniške storitve(zastopanje) obračunavamo v skladu z veljavno Odvetniško tarifo, pri čemer se s pisnim dogovorom dogovorimo za vrednost ene odvetniške točke 1,20 EUR.

Pravno svetovanje zaračunamo 400 EUR + DDV na uro. Poleg tega vam ob vsaki prvi uri zaračunamo še 25 EUR +DDV za pisarniško podporo in komunikacije.

V kolikor gre za povečan obseg dela ali delo na daljše časovno obdobje vam lahko ponudimo pakete svetovanja:

OSNOVNI PAKET
Vsebuje pravno storitev svetovanja preko telefona ali aplikacije zoom v okviru terminov, določenih s strani izvajalca storitve. Navedeno vključuje pregled listin, poslanih preko e-pošte pred izvedbo samega svetovanja in svetovanje ter e-korespondenco, povezano z razčiščevanjem dejstev, potrebnih za sestavo pravnega mnenja.

Cena storitve se obračuna skladno s porabljenim časom in sicer po urni postavki 350,00 EUR + DDV za vsako začeto uro svetovanja. Pri čemer se sklene pisni dogovor o pravnem svetovanju za obdobje minimalno 6 mesecev
V kolikor naročnik potrebuje pisno pravno mnenje, ki se nanaša na predmet svetovanja, se le-tega posebej zaračuna v višini 350,00 EUR + DDV.

MALI PAKET
Vsebuje pravno storitev do 10 svetovalnih ur preko telefona ali aplikacije zoom ( v trajanju do 15 minut) v okviru terminov, določenih s strani izvajalca storitve. Navedeno vključuje pregled listin, poslanih preko e-pošte pred izvedbo samega svetovanja in svetovanje ter e-korespondenco, povezano z razčiščevanjem dejstev, potrebnih za sestavo pravnega mnenja.

Cena storitve se obračuna 1 x mesečno v višini 3.000,00 EUR + DDV , pri čemer se sklene pisni dogovor o pravnem svetovanju za obdobje minimalno 12 mesecev.

V kolikor naročnik potrebuje pisno pravno mnenje, ki se nanaša na predmet svetovanja, se le-tega posebej zaračuna v višini 300,00 EUR + DDV.

SREDNJI PAKET
Vsebuje pravno storitev do 20 svetovalnih ur preko telefona ali aplikacije zoom ( v trajanju do 15 minut) v okviru terminov, določenih s strani izvajalca storitve. Navedeno vključuje pregled listin, poslanih preko e-pošte pred izvedbo samega svetovanja in svetovanje ter e-korespondenco, povezano z razčiščevanjem dejstev, potrebnih za sestavo pravnega mnenja.

Cena storitve se obračuna 1 x mesečno v višini 5.000,00 EUR + DDV , za kar se sklene pisni dogovor o pravnem svetovanju za obdobje minimalno 12 mesecev.

Eno pisno pravno mnenje na mesec vključeno v ceno. V kolikor naročnik potrebuje drugo pisno pravno mnenje, ki se nanaša na predmet svetovanja, se le-tega posebej zaračuna v višini 250,00 EUR + DDV.

VELIKI PAKET
Vsebuje pravno storitev stalne pripravljenosti odvetnika, zastopanje v postopkih pred sodišči, v drugih postopkih, sestavljanje pogodb, ostalih listin in svetovanj preko telefona ali aplikacije zoom v okviru terminov, določenih s strani izvajalca storitve. Navedeno vključuje pregled listin, poslanih preko e-pošte pred izvedbo samega svetovanja in svetovanje ter e-korespondenco, povezano z razčiščevanjem dejstev, potrebnih za sestavo pravnega mnenja.

Cena storitve se obračuna 1 x mesečno v višini 25.000,00 EUR + DDV , za kar se sklene pisni dogovor o pravnem svetovanju za obdobje minimalno 12 mesecev.

Prevodi za tujce so vključeni v ceno.
Pravna mnenja so vključena v ceno.
Posvetovanja, ki jih mora odvetnik opraviti s strokovnjaki posameznih področji so vključena v ceno.
Redna tedenska poročila so vključena v ceno.

Doplačilo izključno za sodne stroške.

Ostale določbe:
Vsakih začetih 15minut se obračuna, kot ena ura.