Delavca že 5 dni ni na delo in se ne javlja na vaše klice ?

Se vam je že zgodilo, da delavca 5 dni zaporedoma ni bilo na delo in vas ni obvestil o razlogih za svojo odsotnost? Se vam je delavec nehal javljati na telefon, vi pa ne veste kaj storiti?

V takšnem primeru lahko delavcu v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) izredno odpoveste pogodbo o zapislitvi. ZDR-1 določa, da lahko izredno odpoveste pogodbo o zaposlitvi, če delavec namanj 5 dni zaporedoma ne pride na delo, o razlogih za svojo odsotnost pa vas ne obvesti, čeprav bi to moral in mogel storiti. Izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi morate podati najkasneje v 30 dneh od ugotovitve razloga za izredno odpoved in najkasneje v šestih mesecih od nastanka razloga, če gre za trajajočo kršitev (npr. delavca po enem mesecu še vedno ni na delo in je nedosegljiv).

Pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi morate delavca seznaniti z očitnimi kršitvami in delavcu omogočiti zagovor v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od 3 delovnih dni, razen če obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi bilo neupravičeno pričakovati, da delavcu omogočite zagovor. Delavcu morate vabilo na zagovor vročiti osebno v prostorih delodajalca ali priporočeno po pošti s povratnico. Če se bo delavec izogibal vročitvi in pošiljke ne bo dvignil, se vam bo po poteku 15 dnevnega roka pošiljka vrnila. Na tem mestu pa se pojavi vprašanje kako delavcu sploh lahko vročite vabilo na zagovor, če se vas izogiba? V tem primeru boste morali za vročitev vabila na zagovor angažirati detektiva ali pooblaščenega vročevalca, ki bo delavca ‘’izsledil’’ in mu vročil vabilo na zagovor. 

Na zagovoru lahko ugotovite, da je delavec upravičenoizostal iz dela, ker je bil npr. na bolniški. Kljub temu so podani razlogi za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, saj bi vas moral delavec v vsakem primeru obvestiti o razlogih za svojo odsotnost. V takšnih primerih pogodba o zaposlitvi preneha, ko delavcu vročite odpoved pogodbe o zaposlitvi (kar lahko storite takoj na zagovoru). Delavcu boste morali torej tudi za ves čas upravičene odsotnosti plačati plačo in prispevke.

Nekoliko drugačna je situacija v primerih, ko na zagovoru ugotovite, da je delavec neupravičenoizostal iz dela, ker je npr. že našel novo zaposlitev in se nima več namena vrniti na delo. V takšnem primeru pogodba o zaposlitvi preneha že s prvim dnem neupravičene odsotnosti iz dela, saj bi bila drugačna ureditev absolutno krivična do delodajalca.

Ker je postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zapleten vam svetujem, da si poiščete pravno pomoč. V primeru nepravilno izpeljanega postopka izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi se vam lahko kaj hitro zgodi, da bo delavec zahteval ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi, kar vam bo povzročilo visoke stroške…

Imate podoben primer? Kontaktirajte nas.

Tjaša Košir, odv. pripravnica