Izguba lastništva nepremičnine

V prejšnjem tednu se je pri meni oglasil stranka, ki je zatrdil , da ima v lasti poslovni prostor, da pa po mnenju stranke to ni razvidno iz zemljiške knjige, čeprav je prodajalec moji stranki zatrjeval, da je predlagal izvedbo pogodbe v zemljiški knjigi preko notarja – še več: lastnik, vpisan v zemljiški knjigi, je neka tretja oseba, ki je niti prodajalec ne pozna. Po vpogledu v zemljiško knjigo in temeljito raziskavo podatkov in pregledu listin sem ugotovila, da je bila njegova nepremičnina sestavni del stečajne mase gospodarske družbe, ki je moji stranki to nepremičnino pred več kot 20 leti prodala. V stečajnem postopku prodajalca, ki je bil zaključen pred letom dni, je bila nepremičnina v lasti moje stranke prodana na dražbi tretji osebi, ki za prodajno pogodbo med mojo stranko in stečajnim dolžnikom ni mogla vedeti in jo je kupila bremen prosto, taka pogodba tudi ne more biti stvar sodnega postopka. Skladno z veljavno zakonodajo zdaj pripravljam tožbo, s katero bo moja stranka reševala nastali problem in sanirala svojo napako, da ni izvedla vpisa svoje lastninske pravice v zemljiški knjigi.