Razdelitev premoženja med zakoncema

V tem tednu smo uspešno zaključili razdelitev premoženja, ki sta ga v času trajanja zakonske zveze ustvarila zdaj že bivša zakonca. Ponosni smo na to, da sodni postopek ni bil potreben, čeprav so dogovori med strankama trajali skoraj dve leti: premoženje smo razdelili in tudi razdružili, bivša zakonca sta ohranila dober medsebojni odnos. Skupno premoženje v tem primeru je bilo: dve nepremičnini, od tega ena v tujini, tri vozila, dva poslovna deleža v dveh gospodarskih družbah, plovilo, nakit večje vrednosti, umetnine (slike in kipi),naložbe, prihranki, osebna zavarovanja in premične stvari. Pri reševanju smo razreševali tudi vprašanja vračanja daril, izboljšave in vlaganja skupnega premoženja zakoncev v premoženje staršev vsakega od zakoncev, preživljanje otroka enega od zakoncev, preživljanje starih staršev drugega zakonca, pričakovano premoženje iz pogodbe o dosmrtnem preživljanju tretje osebe, in vlaganje posebnega premoženja enega od zakoncev v premoženje gospodarske družbe, katerega poslovni delež je bil predmet delitve. Bilo je težko in sporazum o razdelitvi in razdružitvi skupnega premoženja sta bili stranki enotni, da bi bilo zelo pametno, če bi premoženjska razmerja uredili pred sklenitvijo zakonske zveze ali med trajanjem zakonske zveze s posebno pogodbo, ki se v tujini imenuje tudi predporočna pogodba, pri nas pa jo Družinski zakonik imenuje Pogodba o ureditvi premoženjskih razmerij (85.člen Družinskega zakonika).