STORITVE

DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO

Delovno pravo ureja razmerja med delavci in delodajalci. V okviru delovnega prava našim strankam nudimo pravno svetovanje in zastopanje v individualnih in kolektivnih delovnih sporih.

Več…

CIVILNO PRAVO

Civilno pravo ureja osebna in premoženjska razmerja med enakovrednimi subjekti. V okviru civilnega prava našim strankam nudimo pravno svetovanje in zastopanje v obligacijskih (pogodbenih), dednih, družinskih, stvarno pravnih, odškodninskih, izvršilnih in stečajnih zadevah.

Več…

GOSPODARSKO PRAVO

Gospodarsko pravo ureja vso problematiko s katero se pri svojem poslovanju srečujejo gospodarski subjekti. Našim strankam v okviru gospodarskega prava nudimo pravno svetovanje in zastopanje v gospodarskih sporih, stečajnih postopkih, postopkih intelektualne lastnine itd.

Več…

KAZENSKO PRAVO

Lahko se vam zgodi, da se nepričakovano znajdete v kazenskem postopku ali pa vas na razgovor pokliče policija, vi pa ne veste kakšne so vaše pravice. V okviru kazenskega postopka našim strankam nudimo pravno svetovanje in zastopanje v prekrškovnih postopkih, predkazenskih postopkih pred policijo, preiskovalnih postopkih in kazenskih postopkih pred sodiščem.

Več…

TRANSPORTNO PRAVO

Naša odvetniška družba že več let sodeluje z različnimi transportnimi družbami v Sloveniji. V okviru transportnega prava našim strankam nudimo pravno svetovanje in zastopanje v primerih neplačanega prevoza, ob izgubi ali poškodbi tovora, v sporih med delodajalci in delavci, itd.

Več…