CIVILNO PRAVO

Civilno pravo ureja osebna in premoženjska razmerja med enakovrednimi subjekti. V okviru civilnega prava našim strankam nudimo pravno svetovanje in zastopanje v obligacijskih (pogodbenih), dednih, družinskih, stvarno pravnih, odškodninskih, izvršilnih in stečajnih zadevah.

Zakonodaja:

– Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)
– Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US in 10/17)
– Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17 in 21/18 – ZNOrg) (do 14.4.2019 se uporblja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo, 101/07 – odl. US, 90/11 – odl. US, 84/12 – odl. US, 82/15 – odl. US, 15/17 – DZ in 30/18 – ZSVI)
– Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13)
– Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/0737/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/0951/1026/1117/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/1458/14 – odl. US, 54/1576/15 – odl. US in 11/18)
– Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, Uradni list RS, št. 13/94 – ZN, 40/94 – odl. US, 117/00 – odl. US, 67/0183/01 – OZ, 73/04 – ZN-C, 31/13 – odl. US in 63/16)
– Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 70/9554/99 – odl. US in 30/13)
– Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (Uradni list RS, št. 56/99 in 45/08 – ZArbit) 

nazadnje posodobljeno januarja 2019