BLOG

»KAZNOVANJE ZARADI ZAVLAČEVANJA POSTOPKA«

Spoštovani državljani in kolegi ter kolegice, se vam je že zgodilo, da ste bili kaznovani zaradi zavlačevanja postopka ali je bila zaradi tega kaznovana vaša stranka? Pa se vam je to zgodilo v postopku pred Delovnim in socialnim sodiščem? No, meni in stranki, ki jo zastopam, se je to zgodilo včeraj. Stranka je oseba s težkimi poškodbami hrbtenice, ki je zaradi tega podvržena operativnim posegom in rehabilitacijam, zaradi česar je komunikacija med nama otežkočena, dodatno pa jo otežkoča še dejstvo, da stranka nima elektronske pošte in vsa komunikacija poteka preko dopisovanja… Delovno in socialno sodišče je razpisalo poravnalni in prvi narok za glavno obravnavo in jaz kot tožeča stranka sem pripravljalno vlogo poslala sodišču par dni pred narokom preko e-pošte, v originalu pa sem jo oddala na naroku. Tožena stranka je prav tako svojo pripravljalno vlogo poslala sodišču par dni pred narokom po pošti, tako, da sem se z njo seznanila dan pred narokom in je stranki pred poravnalnim in prvim narokom nisem mogla poslati po pošti, se sestati z njo in pripraviti odgovora nanjo. Sodišče me je na naroku grozeče spraševalo, ali zlorabljam svoje procesne pravice, me pozvalo, naj takoj pojasnim, zakaj sem vlogo oddala šele na naroku in me na koncu »kaznovalo« s plačilom sodne takse v višini 1/6 takse za tožbo zaradi zavlačevanja postopka. Kljub temu, da je bilo sodišču pojasnjeno, kje so razlogi za takšno ravnanje in kljub dejstvu, da nisem v ničemer kršila določila ZPP…Enako je bila kaznovana tudi tožena stranka. 

Seveda razumemo sodišče, ki želi postopke reševati hitro in učinkovito, mislim pa, da se z uporabo omenjenega instituta postopki ne bodo reševali hitreje, povzročili pa bodo marsikatero jezno reakcijo in revolt. Že zdaj je zaradi zdaj veljavne zakonodaje večji poudarek na formalnih določilih postopka, kot na načelu iskanja materialne resnice v postopku (kar je običajno cilj tožnikov), zaradi česar imamo odvetniki velike probleme s svojimi strankami, ki na tem temelječe odločitve sodiščlahko razumejo le kot veliko krivico…No, moja stranka je bila včeraj vsa prestrašena in presenečena nad »neprimernim odnosom oziroma obnašanjem sodišča« do strank in pooblaščencev (kot je rekla). »Saj smo vendar na sodišču!«, je rekla.

Mhm.

                                                                                                                                                                  Odvetnica Katja Koprivšek