Vpisi podatkov o gospodarskih subjektih v tujih sodnih registrih

V tem tednu se je pri meni oglasila stranka, ki je v letu 2017 po pošti prejela poziv družbe, ki v register gospodarskih družb in gospodarskih subjektov vpisuje podatke o gospodarskih družbah. Pozivu, naj dopolni podatke o brezplačnem vpisu gospodarske družbe v ta register, je bil priložen obrazec, nakaterem so bili že nappisani nekateri podatki, manjkal je podatek o e-naslovu in davčni številki. Stranka je izpolnila obrazec in ga poslala naslovniku. Po tem je prejela račun za 700,00 EUR, ki ga je sicer kategorično zavrnila preko e-pošte. Po tem je prejela pojasnilo, da je s tem, ko je izpolnila obrazec, sklenila pogodbo za tri leta, po kateri je dolžna za vsako leto objavljenih podatkov o njeni gospodarski družbi plačati 700,00 EUR in – v kolikor pogodbe ne odpove vsaj 3 mesece pred njenim iztekom, se pogodba spremeni v pogodbo za nedoločen čas. Tako je stranka tudi v letu 2018 prejela račun za plačilo 700,00 EUR + poziv k plačilu zapadlega zneska iz leta 2017, ki ga je preko e-pošte zavrnila in obenem odstopila od pogodbe. Enako je bilo v letu 2019, v letu 2020 pa je prejela obvestilo v slovenskem jeziku, da je terjatve družbe, ki je izvajala vpise podatkov družb v register, odkupila druga gospodarska družba s sedežem na Cipru (podpisana je bila oseba s slovenskim imenom in priimkom), da se to šteje kot obvestilo dolžniku v skladu z veljavno zakonodajo in naj moja stranka svojo obveznost izpolni prevzemniku terjatev, sicer bo vložena tožba, ki bo za mojo stranko pomenila dodatne sodne stroške v višini glavnice… Pri tem so se sklicevali celo na določeno sodbo sodišča EU, zaradi česar je moja stranka prišla po rešitev k meni. Kako se bo zadeva rešila, zapišem v nadaljevanju.