KAZENSKO PRAVO

Lahko se vam zgodi, da se nepričakovano znajdete v kazenskem postopku ali pa vas na razgovor pokliče policija, vi pa ne veste kakšne so vaše pravice. V okviru kazenskega postopka našim strankam nudimo pravno svetovanje in zastopanje v prekrškovnih postopkih, predkazenskih postopkih pred policijo, preiskovalnih postopkih in kazenskih postopkih pred sodiščem.

Zakonodaja:

– Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr.54/1538/16 in 27/17)
– Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/1387/148/16 – odl. US, 64/16 – odl. US, 65/16 – odl. US, 66/17 – ORZKP153,154 in 1/19 – skl. US)
– Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 57/12)
– Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0840/099/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2, 109/1254/15 in 11/18)
– Zakon o probaciji (Uradni list RS, št. 27/17)
– Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13111/1374/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US)

nazadnje posodobljeno januar 2019